• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดย ท่าน สจ.ชาคริต ทิศกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS