• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย โดยได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทางโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

ศึกษาดูงาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS