• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน

ศึกษาดูงาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS