• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย นำคณครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาสภาพภูมิประเทศ และชมทัศนียภาพที่สวยงาม ณ สกายวอล์คเชียงคาน ณ จังหวัดเลย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีให้กับคณะครูและบุคลากร

ศึกษาดูงาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS