• ข่าว ล่าสุด

ช่างภาพเผยแพร่วงดนตรี BP Band โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ช่างภาพเผยแพร่วงดนตรี BP Band โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมวงดนตรี BP Band ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ซึ่งร่วมแสดงในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูร์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่างภาพเผยแพร่วงดนตรี BP Band โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS