• ข่าว ล่าสุด

รับรางวัล

รับรางวัล

? ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู รับรางวัล โล่เกียรติคุณโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนรวม ลำดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดใหญ่ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รับรางวัล —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS