• ข่าว ล่าสุด

YouTube นำเสนอวงดนตรี BP Band ในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563

YouTube นำเสนอวงดนตรี BP Band ในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ vdo การแสดงดนตรี BP Band โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563 โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษมเป็นหัวหน้าทีม และเผยแพร่ใน YouTube กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ https://youtu.be/kdSNlMV_-rw

YouTube นำเสนอวงดนตรี BP Band ในงานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS