• ข่าว ล่าสุด

YouTube งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563

YouTube งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ vdo งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563 โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษมเป็นหัวหน้าทีม และเผยแพร่ใน YouTube กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ https://youtu.be/ACah787f3dE

YouTube งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS