• ข่าว ล่าสุด

การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา

การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 7 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา ในวันที่ 8 กันยายน 2563 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS