• ข่าว ล่าสุด

45 ปี มินิมุทิตา

45 ปี มินิมุทิตา

45 ปี น.พ.ค. มินิมุทิตา เดอนวิ่งเพื่อสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณบึงโพธิ์ปรือแวง ติด อบต.หนองงูเหลือม เวลา 07:00 น. ค่าสมัคร 150 บาท พร้อมเสื้อ สามารถสมัครได้ โดยการ Scan QR Code ??????????? ???? ?????? ???? ?

45 ปี มินิมุทิตา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS