• ข่าว ล่าสุด

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบพระคุณไปยัง คุณศิริพร ชื่ออุบล สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และคุณชฎารัตน์ บุญถนอม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาในครั้งนี้

มอบหน้ากากอนามัย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS