• ข่าว ล่าสุด

พระเมตตาสนับสนุนถ้วยรางวัล

พระเมตตาสนับสนุนถ้วยรางวัล

ในนามของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กราบขอบพระคุณพระปลัดจรูญ โกสโล วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อย่างสูงยิ่ง ท่านมีพระเมตตา สนับสนุนถ้วยรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในงาน 45 ปี น.พ.ค. มินิมุทิตา เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณบึงโพธิ์ปรือแวง ติด อบต.หนองงูเหลือม เวลา 07:00 น. ค่าสมัคร 150 บาท พร้อมเสื้อ สามารถสมัครได้ โดยการ Scan QR Code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen_Q9zUACN5DtmJ1wJ7Q0CysaI2-30Y7oSuEon8_a2n8lckg/viewform?usp=sf_link ??????????????????

พระเมตตาสนับสนุนถ้วยรางวัล —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS