• ข่าว ล่าสุด

นิเทศออนไซต์

นิเทศออนไซต์

วันที่ 9 กันยายน 2563 คุณครูสุดาพร ยิ่งสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้นิเทศออนไซต์การจัดการเรียนการสอนของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการทำงานของคุณครู และการเรียนของนักเรียน

นิเทศออนไซต์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS