• ข่าว ล่าสุด

โซลาเซลล์

โซลาเซลล์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดสรร โครงการโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โซลาเซลล์ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS