• ข่าว ล่าสุด

ประชุมข้าราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมข้าราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมประชุม ข้าราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ประชุมข้าราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS