• ข่าว ล่าสุด

ประชุมสรุปกิจกรรมการงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา

ประชุมสรุปกิจกรรมการงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 8 กันยายน 2563 หลังทำกิจกรรมการงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา ได้มีการประชุมเพื่อสอบถามข้อคิดเห็นและแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมต่อไป

ประชุมสรุปกิจกรรมการงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS