• ข่าว ล่าสุด

การจัดสอบเก็บคะแนนผ่านระบบออนไลน์ SBMLD Innovation ม.6/1

การจัดสอบเก็บคะแนนผ่านระบบออนไลน์ SBMLD Innovation ม.6/1

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยในวันที่ 9 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสอบเก็บคะแนนผ่านระบบออนไลน์ SBMLD Innovation ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดสอบเก็บคะแนนผ่านระบบออนไลน์ SBMLD Innovation ม.6/1 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS