• ข่าว ล่าสุด

ประชุมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประชุมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อปรึกษา และวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวพิศมัย ทบพักตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม

ประชุมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS