• ข่าว ล่าสุด

ประชุมสัมนาทางวิชาการ

ประชุมสัมนาทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ " วิถีชีวิตใหม่ ( New Nomal ) ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน " สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสัมนาทางวิชาการ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS