• ข่าว ล่าสุด

ส.บ.อ.ท.

ส.บ.อ.ท.

นายสุรชัย ไตรรงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "วิถึชีวิตใหม่ การศึกษาท้องถิ่นไทย : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน" ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9-13 กันยายน 2563

ส.บ.อ.ท. —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS