• ข่าว ล่าสุด

ทำบุญเลี้ยงพระงานมุทิตาจิต

ทำบุญเลี้ยงพระงานมุทิตาจิต

วันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ คุณครูสุรสีห์ จันทร์รัตนประภา และ คุณครูมยุรี มิศิลา จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมทำบุญในครั้งนี้

ทำบุญเลี้ยงพระงานมุทิตาจิต —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS