• ข่าว ล่าสุด

เยี่ยมไข้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

เยี่ยมไข้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

วันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบของเยี่ยมไข้คุณพ่อคุณครูสุวรรณา เนื่องกระโทก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

เยี่ยมไข้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS