• ข่าว ล่าสุด

ผลการเผยแพร่งานการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผลการเผยแพร่งานการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม โดยในการเผยแพร่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งภาพและวีดิโอนำเสนอมีผู้เข้าถึงมากกว่า 20,000 คน และวีดิโอมียอดชมกว่า 10,000 ครั้ง

ผลการเผยแพร่งานการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS