• ข่าว ล่าสุด

ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งาน TO BE NUMBER ONE

ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งาน TO BE NUMBER ONE

ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งาน TO BE NUMBER ONE โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีมในการถ่ายทำ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งาน TO BE NUMBER ONE —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS