• ข่าว ล่าสุด

ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนร่วมกับคุณครูประเทศเมเลเซีย Mr.Hairul Nizam Omar Guru Cemerlang Kimia SMK Darulaman Heights, Jitra Malaysia

ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนร่วมกับคุณครูประเทศเมเลเซีย Mr.Hairul Nizam Omar Guru Cemerlang Kimia SMK Darulaman Heights, Jitra Malaysia

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี โดยข้าพเจ้าได้ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนร่วมกับคุณครูประเทศเมเลเซีย Mr.Hairul Nizam Omar Guru Cemerlang Kimia SMK Darulaman Heights, Jitra Malaysia โดยร่วมคลิปเปิดตัวการสอนใน Episod9 ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนร่วมกับคุณครูประเทศเมเลเซีย Mr.Hairul Nizam Omar Guru Cemerlang Kimia SMK Darulaman Heights, Jitra Malaysia —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS