• ข่าว ล่าสุด

ผู้สนับถ้วยรางวัล

ผู้สนับถ้วยรางวัล

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนถ้วยรางวัล 45 ปี น.พ.ค.มินิมุทิตา เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณบึงโพธิ์ปรือแวง 1. พระปลัดจรูญ โกสโล วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา -ถ้วยรางวัล 3 ใบ รวมจำนวนเงิน 5,000 บาท เงินสนับสนุน 5,000 บาท รวม 10,000 บาท 2. สจ.ชาคริต ทิศกลาง สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา -ถ้วยรางวัล 1 ใบ จำนวนเงิน 1,200 บาท 3. นางประหยัด ไทยงูเหลือม กำนันตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา -ถ้วยรางวัล 1 ใบ ราคา 400 บาท 4. ท่านอรัญ เจียกงูเหลือม รองประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ถ้วยรางวัล 1 ใบ ราคา 400 บาท ถ้วยรางวัล 1 ใบ 300 บาท รวม 2 ใบ 700 บาท 5. นายไพศาล ตอนโคกสูง ประธานสภา อบต.หนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา -ถ้วยรางวัล 1 ใบ ราคา 400 บาท ถ้วยรางวัล 1 ใบ 300 บาท รวม 2 ใบ 700 บาท 6. นายสุรเชษฐ์ คงกะพี้ ข้าราชการบำนาญ -ถ้วยรางวัล 1 ใบ ราคา 400 บาท จ่ายแล้ว 7. นายนุช ฉันงูเหลือม เจ้าของร้านนุชตัดเสื้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา -ถ้วยรางวัล 2 ใบ ราคา 300 บาท รวม 600 บาท

ผู้สนับถ้วยรางวัล —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS