• ข่าว ล่าสุด

รักษามาตรการป้องกันโรค COVID - 19

รักษามาตรการป้องกันโรค COVID - 19

วันที่ 14 กันยายน 2563 บรรยากาศในการนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ในการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รักษามาตรการป้องกันโรค COVID - 19 —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS