• ข่าว ล่าสุด

ตรวจคัดกรองวัดไข้

ตรวจคัดกรองวัดไข้

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับนักเรียนในตอนเช้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษามาตรการในการป้องกัน COVID - 19 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจคัดกรองวัดไข้ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS