• ข่าว ล่าสุด

ฉีดพ่นยุงลาย

ฉีดพ่นยุงลาย

วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

ฉีดพ่นยุงลาย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS