• ข่าว ล่าสุด

ขวัญและกำลังใจ

ขวัญและกำลังใจ

วันที่ 14 กันยายน 2563 คุณครูนุจรี เกียรติสิลังกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อเยี่ยมไข้นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และนำเงินเยี่ยมไข้มอบให้กับนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

ขวัญและกำลังใจ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS