• ข่าว ล่าสุด

นำนักเรียนร่วมแข่งขันกรีฑา

นำนักเรียนร่วมแข่งขันกรีฑา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูวีรชาติ ชวดจอหอ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

นำนักเรียนร่วมแข่งขันกรีฑา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS