• ข่าว ล่าสุด

นิเทศออนไซต์

นิเทศออนไซต์

วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณครูนุจรี เกียรติสิลังกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมให้กำลังใจครูและนักเรียน

นิเทศออนไซต์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS