• ข่าว ล่าสุด

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นม.

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นม.

ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สูขศึกษาและพลศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากีฬา นักเรียน อบจ.นครราชสีมา วันที่ 15 กันยายน 2563 นักกีฬาจากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 9 เหรียญ ตามรายการต่อไปนี้ 1. วิ่ง 80 เมตร 12 ปี หญิง 2. วิ่ง 100 เมตร 12 ปี หญิง 3. วิ่ง 100 เมตร 14 ปี หญิง 4. วิ่ง 800 เมตร 16 ปี ชาย 5. วิ่ง 4 X 100 เมตร 12 ปี หญิง 6. วิ่ง 4 X 100 เมตร 14 ปี หญิง 7. กระโดดไกล 12 ปี ชาย 8. ขว้างจักร 16 ปี หญิง 9. ทุ่มน้ำหนัก 16 ปี หญิง

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นม. —  น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ
0 COMMENTS