• ข่าว ล่าสุด

ร่วมกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28

ร่วมกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น.-21..00น. ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วทกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยได้ร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานราชการ. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ เกิดผลดีต่อราชการ

ร่วมกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28 —  นางกนกพร นันทเมธินทร์
0 COMMENTS