• ข่าว ล่าสุด

งานบริการชุมชน

งานบริการชุมชน

ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิวัฒน์ กางการ ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปช่วยงานพิธีกรงานฌาปนกิจศพ นายชาติชาย ลาภประสพ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ฌาปนสถานเทศบาลบ้านเป้า งานได้เสร็จเรียบร้อยดี ได้รับคำขอบคุณจากเจ้าภาพ ผู้ร่วมงาน..และเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาพร้อมพัดลมให้กับโรงเรียนด้วย

งานบริการชุมชน —  นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
0 COMMENTS