• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมการแข่งขันอ่านบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (โครงการส่งเสริมรักการอ่าน)

กิจกรรมการแข่งขันอ่านบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (โครงการส่งเสริมรักการอ่าน)

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ได้จัดให้มีการแข่งขันอ่านบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการอ่าน และเห็นความสำคัญของการอ่าน

กิจกรรมการแข่งขันอ่านบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (โครงการส่งเสริมรักการอ่าน) —  น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม
0 COMMENTS