• ข่าว ล่าสุด

กีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28

กีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28

วันที่ 15 กันยายน 2563 ข้าพเจ้า นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วทกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยทำหน้าที่เป็นพิธีกร และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ3 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานราชการ. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ เกิดผลดีต่อราชการ

กีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28 —  น.ส.วรรณศิกา สิงห์บ้านหาด
0 COMMENTS