• ข่าว ล่าสุด

โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 14 กันยายน 2563 ข้าพเจ้า นางสาววรรณศิกา. สิงห์บ้านหาด. ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมโครงการ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทำหน้าที่เป็นพิธีกร และควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไว้ และเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้

โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร —  น.ส.วรรณศิกา สิงห์บ้านหาด
0 COMMENTS