• ข่าว ล่าสุด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา อบจ.นม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา อบจ.นม

ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา กรีฑา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้ รุ่น 18 ปีชาย ชนะเลิศ 5,000 เมตร , รองชนะเลิศอันดับ 2 1,500 เมตร , รองชนะเลิศที่ 1 800 เมตร , ชนะเลิศ 4/400 เมตร , รุ่น 16 ปีชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 800 เมตร , รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 เมตร , รุ่นอายุ 14 ปีชาย ชนะเลิศ 4/400 เมตร , รุ่น 12 ปีชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 100 เมตร , รองชนะเลิศอันดับ 1 200 เมตร

โครงการอบรมเพื่อพัฒนากีฬา กรีฑา อบจ.นม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS