• ข่าว ล่าสุด

นิเทศออนไซต์

นิเทศออนไซต์

วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูจิระศักดิ์ เกียรติสิลังกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ทำการนิเทศออนไซต์คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

นิเทศออนไซต์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS