• ข่าว ล่าสุด

เวรตอนเย็น

เวรตอนเย็น

วันที่ 16 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยครูปฏิบัติหน้าที่เวรในตอนเย็น ได้ดูแลนักเรียนในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเว้นระยะห่างในการรักษามาตรการป้องกันโรค COVID - 19 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เวรตอนเย็น —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS