• ข่าว ล่าสุด

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขอบพระคุณโอกาสและประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ครับ

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ —  นายภีชภัช อ่วมเกิด
0 COMMENTS