• ข่าว ล่าสุด

อำลานักเรียน

อำลานักเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวพิศมัย ทบพักตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา กล่าวอำลานักเรียน เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้

อำลานักเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS