• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS