• ข่าว ล่าสุด

Learn Education

Learn Education

“ผู้คนจะยอมรับความเป็นผู้นำของคุณก็ต่อเมื่อ คุณรู้จักยกย่องความสำเร็จของคนที่อยู่เบื้องหลัง และพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น” ????????#LearnEducation???????? ????#อบรมแถมได้เครื่องปริ้นส์จากการสุ่มชื่อโรงเรียน ????#ศิรินผู้ไม่เคยหยุดความรู้ที่ทันโลกทันสมัย

Learn Education —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS