• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมของชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์

กิจกรรมของชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์

ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดกิจกรรมชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมของชุมนุมในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมการปั้นลูกชุบพริกชี้ฟ้า มะเขือ มะยม ส้ม มังคุดและลูกไหน เพื่อฝึกทักษะการปั้นและการลงสีในลูกชุบ ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า นักเรียนสามารถแบ่งานกันได้ดี ทำงานเป็นทีม และเอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งของต่างๆ ให้กับเพื่อนๆ และมีการวางแผนทุกครั้งในการทำงาน ทำให้เกิดผลสำเร็จได้ลูกชุบที่มีความอร่อยลงตัว สีสันสวยงาม

กิจกรรมของชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS