• ข่าว ล่าสุด

การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้

การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้าพเจ้านางธิดา กาลภูธร ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินจัดการประชุมคณะครูในกลุ่มสาระเพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระฯ ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ —  นางธิดา กาลภูธร
0 COMMENTS
User Image
นางธิดา กาลภูธร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE