• ข่าว ล่าสุด

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ข้าพเจ้านางธิดา กาลภูธร ตำแหน่งครู ได้ร้บมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนคำยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมหนองหาน แกรนด์ โฮเทล อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา —  นางธิดา กาลภูธร
0 COMMENTS
User Image
นางธิดา กาลภูธร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE