• ข่าว ล่าสุด

งานบุญทอดกฐิน

งานบุญทอดกฐิน

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานบุญทอดกฐิน —  น.ส.จิราพร รัตนสิงห์
0 COMMENTS