• ข่าว ล่าสุด

เครือข่ายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เครือข่ายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS